Behandling af personlige oplysninger
Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, fx til analyser af brugeradfærd.

Ved tilmelding af vores nyhedsbrev registrerer vi kun din e-mail adresse til brug i denne forbindelse.

Til- og afmelding af nyhedsbrevet håndteres udelukkende af brugeren selv. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du selv afmelde dig via nyhedsbrevet.

Ved tilmelding som bruger på vores e-handel registrerer vi ligeledes kun dit firmas og dine personlige data til internt brug i EWJ. Dine personlige brugerinformationer kan til enhver tid slettes hvis det ønskes, i så fald kontakt venligst EWJ på: ehandel@ewj.as eller telefon: 75814599

EWJ A/S videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.


© Copyright meddelelse 2017

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra EWJ A/S.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra EWJ A/S.