Behandling af personlige oplysninger

Generelt:
Når du handler hos EWJ indsamler vi kun de personlige data der er nødvendige for at kunne opretholde vores fælles samhandelsforhold.
Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.
Personlige data vil derudover kun blive anvendt til internt brug, fx til analyser af brugeradfærd.
* Se dog undtagelse vedr. e-handels data.

Dine personlige brugerinformationer kan iøvrigt til enhver tid slettes hvis det ønskes, i så fald kontakt venligst EWJ på: mail@ewj.as eller telefon: 75814599

EWJ A/S videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vedr. nyhedsbreve:
Ved tilmelding af vores nyhedsbrev registrerer vi udelukkende din e-mail adresse til brug i denne forbindelse.
Til- og afmelding af nyhedsbrevet håndteres udelukkende af brugeren selv.
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du selv afmelde dig via nyhedsbrevet.
Du kan dog også vælge at kontakte os direkte med besked om sletning på ehandel@ewj.as

Vedr. webshop / e-handel:
Ved tilmelding som bruger på vores e-handels platform registrerer vi kun dit firma's og dine personlige data, ligeledes kun til internt brug i EWJ.
* Disse data bliver dog synkroniseret med vores e-handels samarbejdspartnere og afvikles gennem deres webhotel.
Vores fortrolighedskrav er indskærpet over disse partnere (dokument kan rekvireres).
Ved tilmelding til vores Webshop accepteres samtidig at denne datatrafik foretages.

Vedr. leasingaftaler:
I tilfælde hvor EWJ formidler kontakten og varetager den egentlige udformning af leasingkontrakten modtager vi personlige informationer, der videresendes til den respektive leasing partnere.
Disse oplysninger er lovmæssigt afkrævet og bliver derfor videresendt til den pågældende leasingpartner iht. hvidvaskningsloven.

Vedr. personale:
Alle ansatte hos EWJ er orienteret om de lovmæssige krav til forpligtet fortrolig behandling af personlige data.


© Copyright meddelelse 2018 

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra EWJ A/S.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra EWJ A/S.